857

Да бъдеш малък означава да си смел като децата. — Кой например се осмелява да си поиска не какво да е, а самата луна? — Кой не се спира пред никакви опасности, за да постигне мечтаното?

„Вложете“ в едно такова дете „толкова“ много Божия благодат, желание да върши Божията воля, много обич към Христос, както и цялото човешко знание, което може да поеме… и вие ще получите характерното за съвременния апостол — такъв, какъвто без съмнение го иска Бог.

Този параграф на друг език