854

В живота на духовното детство нещата, които „децата“ казват или вършат, не са никога детинщини.

Този параграф на друг език