871

Чедо, не забравяй, че себеотдаването изисква покорство.

Предмети
Този параграф на друг език