853

Да оставиш всичко в ръцете на Бога и да следваш пътя на „духовното детство“ — това не е лекомислие, а белег за наличието на сериозен духовен живот.

Този параграф на друг език