873

Парадокси на една малка душа. — Когато Господ изпраща събития, които светът смята за добри, тъжи в сърцето си, като имаш предвид Неговата доброта и своята греховност. А когато Господ ти изпрати събития, които светът смята за лоши, зарадвай се в сърцето си, защото Той винаги ти дава най-необходимото и защото е настъпил най-подходящият момент да обикнеш кръста!

Този параграф на друг език