865

Чедо мое, всеки ден поднасяй всичко на Бога — дори своите немощи!

Този параграф на друг език