868

Остани малък, много малък — на не повече от две години, най-много на три. — Защото по-големите деца са хитреци, които вече гледат как да излъжат родителите си с невероятни лъжи.

Злото е вече в тях — „зародишът“ на греха. Единственото, което им липсва, е опитът в злото, което ще ги доведе до „изкуството“ да вършат грехове и до знанието как да прикриват с привидна истина своите лъжи…

Те са изгубили простодушието, а простодушието е необходимо, за да бъдем деца пред Бога.

Предмети
Този параграф на друг език