471

Pri apoštolskom podnikaní je dobré — je povinnosťou — aby si počítal s pozemskými prostriedkami (2 + 2 = 4), ale nikdy nezabúdaj, že do svojich výpočtov, našťastie, musíš zahrnúť ďalšiu veličinu: Boh + 2 + 2…

Tento bod v inom jazyku