474

Že ty si… ničím. — Že druhí robili a stále robia obdivuhodné veci v organizáciách, na verejnosti, v tlači. — Že oni majú všetky prostriedky, kým ty nemáš nič?… Dobre. Spomeň si na Ignáca: nevzdelaný medzi doktormi na univerzite v Alcalá. — Úbohý a bez peňazí medzi študentmi v Paríži. — Prenasledovaný, urážaný…

To je cesta! Miluj a ver… a trp! Tvoja láska, tvoja viera a tvoj kríž sú zaručené prostriedky na uskutočnenie a zachovanie túžby po apoštoláte, ktorú nosíš vo svojom srdci.

Tento bod v inom jazyku