481

Kto hľadá len Boha, pri uskutočňovaní diel apoštolátu sa nemusí obávať uplatňovať zásadu jedného nášho dobrého priateľa: „Utrať to, čo si dlžný, aj keď zostaneš dlžný to, čo si utratil“.

Tento bod v inom jazyku