484

Buď nástrojom: zlatým alebo oceľovým, platinovým alebo železným… veľkým alebo malým, jemným alebo hrubým…

  — Všetky sú užitočné: každý z nich má svoj účel. Tak je to aj s materiálom: kto by sa odvážil povedať, že stolárska pílka je menej užitočná ako lekárske kliešte?

  — Tvojou povinnosťou je byť nástrojom.

Tento bod v inom jazyku