476

Keď sa skutočne odovzdáš Bohu, nebude ťažkosti, ktorá by otriasla tvojím optimizmom.

Tento bod v inom jazyku