Prostriedky

Ale… aké prostriedky? — Sú to tie isté, aké mal Peter s Pavlom, Dominik a František, Ignác a František Xaverský: kríž a Evanjelium…

— Zdá sa ti to málo?

Pri apoštolskom podnikaní je dobré — je povinnosťou — aby si počítal s pozemskými prostriedkami (2 + 2 = 4), ale nikdy nezabúdaj, že do svojich výpočtov, našťastie, musíš zahrnúť ďalšiu veličinu: Boh + 2 + 2…

Slúž svojmu Bohu úprimne, buď mu verný… a nerob si starosti s ničím: pretože je veľkou pravdou, že „ak hľadáš Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť, On ti všetko ostatné — materiál, prostriedky — dá navyše“.

Zažeň zúfalstvo, ktoré ti spôsobuje vedomie tvojej úbohosti. — Je to pravda; po finančnej stránke si nula… po spoločenskej stránke, takisto nula… ďalšou nulou si aj v čnostiach… a ďalšou v nadaní…

Ale naľavo pred všetkými tými nulami je Kristus… A aké nesmierne číslo z toho vyjde!

Že ty si… ničím. — Že druhí robili a stále robia obdivuhodné veci v organizáciách, na verejnosti, v tlači. — Že oni majú všetky prostriedky, kým ty nemáš nič?… Dobre. Spomeň si na Ignáca: nevzdelaný medzi doktormi na univerzite v Alcalá. — Úbohý a bez peňazí medzi študentmi v Paríži. — Prenasledovaný, urážaný…

To je cesta! Miluj a ver… a trp! Tvoja láska, tvoja viera a tvoj kríž sú zaručené prostriedky na uskutočnenie a zachovanie túžby po apoštoláte, ktorú nosíš vo svojom srdci.

Uvedomuješ si, že si úbohý. A to veru si. — Napriek všetkému — či skôr práve preto — si ťa Boh vyvolil.

— Vždy používa nedostatočné nástroje: aby bolo vidieť, že „dielo“ je Jeho. Od teba žiada len odovzdanosť.

Keď sa skutočne odovzdáš Bohu, nebude ťažkosti, ktorá by otriasla tvojím optimizmom.

Prečo si ešte stále nechávaš v srdci rezervy? — Kým sa ty sám úplne neodovzdáš, bude zbytočné snažiť sa viesť k Nemu iných. Aký si len úbohý nástroj.

V takých výšinách. ..a nakoniec vysvitne, že ešte stále potrebuješ súhlas, priazeň a povzbudenie mocných na to, aby si konal, čo Boh žiada?

— Mocní sa často menia a ty musíš byť stály. Buď vďačný, keď ti pomôžu. A neochvejne pokračuj, keď ťa zaznávajú.

Nevšímaj si to. — „Prezieraví“ vždy nazývali Božie diela bláznovstvom. —Vpred, odvahu!

Vidíš? Jedno vlákno, druhé… a mnohé ďalšie, pevne pospájané, tvoria lano schopné zdvíhať obrovské záťaže.

   — Ty a tvoji bratia, spojení vôľou , aby ste plnili Božiu vôľu, dokážete prekonať všetky prekážky.

Kto hľadá len Boha, pri uskutočňovaní diel apoštolátu sa nemusí obávať uplatňovať zásadu jedného nášho dobrého priateľa: „Utrať to, čo si dlžný, aj keď zostaneš dlžný to, čo si utratil“.

Čo na tom záleží, že máš proti sebe hoci aj celý svet so všetkou jeho mocou. Ty… vpred!

— Opakuj si slová žalmu: „Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť?“… „Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum“ — Aj keby sa proti mne postavili šíky, nezľakne sa moje srdce.

Odvahu! Ty… môžeš. — Vidíš, čo Božia milosť urobila z Petra… spáča, zradcu a zbabelca… a z Pavla, nenávistného a tvrdošijného prenasledovateľa.

Buď nástrojom: zlatým alebo oceľovým, platinovým alebo železným… veľkým alebo malým, jemným alebo hrubým…

  — Všetky sú užitočné: každý z nich má svoj účel. Tak je to aj s materiálom: kto by sa odvážil povedať, že stolárska pílka je menej užitočná ako lekárske kliešte?

  — Tvojou povinnosťou je byť nástrojom.

Dobre. A čo? — Nechápem, ako sa môžeš stiahnuť od apoštolskej práce — leda že by tvojím dôvodom bola skrytá pýcha: myslíš si, že si dokonalý. No Boží plameň, ktorý ťa pritiahol, okrem svetla a tepla, ktoré roznecujú tvoje nadšenie, vydáva z času na čas aj dym spôsobený nedokonalými nástrojmi.

Práce je veľa. Nástroje by sa nemali nechať zhrdzavieť. Existujú aj návody, ako predísť plesni a hrdzi. — Treba ich len používať.

Nech ťa hroziace finančné ťažkosti neodvedú od tvojej apoštolskej činnosti. — Maj väčšiu dôveru v Boha, urob všetko, čo je v tvojich silách a uvidíš, ako rýchlo peniaze prestanú byť prekážkou!

Nezanechaj svoju prácu pre nedostatok prostriedkov: začína sa tak, ako sa najlepšie dá. — Časom funkcia vytvorí orgán. Niektorí, čo sa zdali, že nestoja za nič, ukážu sa byť napokon užitočnými. Ostatní budú musieť podstúpiť chirurgickú operáciu, hoci aj bolestivú — svätí boli dobrí „chirurgovia“! — a potom to pôjde ďalej.

Viera, živá a priebojná. Ako Petrova. Keď ju budeš mať — ako povedal Pán — pohneš horami, tými ľudsky neprekonateľnými prekážkami, ktoré stoja v ceste tvojej apoštolskej činnosti.

Priame srdce a dobrá vôľa: s týmito dvoma hodnotami a s pohľadom upriameným na vykonávanie toho, čo chce Boh, uvidíš, že sa tvoje sny o Láske naplnia a tvoj hlad po dušiach sa nasýti.

„Nonne hic est fabri filius? Nonne hic est faber, filius Mariae?“ —Vari to nie je tesárov syn? Vari to nie je tesár, syn Márie?

  — To, čo hovorili o Ježišovi, sa dá možno rovnako dobre povedať aj o tebe, s trochou úžasu a s trochou výsmechu, keď sa „konečne“ naozaj rozhodneš plniť Božiu vôľu, byť nástrojom. Ale, vari to nie je…? Mlč — a nech tvoje skutky potvrdia tvoje poslanie.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku