485

Dobre. A čo? — Nechápem, ako sa môžeš stiahnuť od apoštolskej práce — leda že by tvojím dôvodom bola skrytá pýcha: myslíš si, že si dokonalý. No Boží plameň, ktorý ťa pritiahol, okrem svetla a tepla, ktoré roznecujú tvoje nadšenie, vydáva z času na čas aj dym spôsobený nedokonalými nástrojmi.

Tento bod v inom jazyku