480

Vidíš? Jedno vlákno, druhé… a mnohé ďalšie, pevne pospájané, tvoria lano schopné zdvíhať obrovské záťaže.

   — Ty a tvoji bratia, spojení vôľou , aby ste plnili Božiu vôľu, dokážete prekonať všetky prekážky.

Tento bod v inom jazyku