478

V takých výšinách. ..a nakoniec vysvitne, že ešte stále potrebuješ súhlas, priazeň a povzbudenie mocných na to, aby si konal, čo Boh žiada?

— Mocní sa často menia a ty musíš byť stály. Buď vďačný, keď ti pomôžu. A neochvejne pokračuj, keď ťa zaznávajú.

Tento bod v inom jazyku