488

Nezanechaj svoju prácu pre nedostatok prostriedkov: začína sa tak, ako sa najlepšie dá. — Časom funkcia vytvorí orgán. Niektorí, čo sa zdali, že nestoja za nič, ukážu sa byť napokon užitočnými. Ostatní budú musieť podstúpiť chirurgickú operáciu, hoci aj bolestivú — svätí boli dobrí „chirurgovia“! — a potom to pôjde ďalej.

Tento bod v inom jazyku