479

Nevšímaj si to. — „Prezieraví“ vždy nazývali Božie diela bláznovstvom. —Vpred, odvahu!

Tento bod v inom jazyku