471

В апостолските начинания е добре — дори е задължително — да направиш разчет на материалните средства, с които разполагаш: (2+2=4), но никога не забравяй, че за щастие, има иЕдно Друго „Събираемо“, на Което трябва да разчиташ: Бог + 2 + 2…

Този параграф на друг език