483

Кураж! Ти ще успееш. — Не виждаш ли какво чудо извърши Божията благодат със сънливия, страхлив и отричащ се св. ап. Петър… или със св. ап. Павел, озлобения и неумолим гонител на християните?

Този параграф на друг език