486

Работа има. — Сечивата без работа не могат да стоят. — Има също и правила за предотвратяване на ръждата и плесента. — Остава само да се приложат.

Предмети
Този параграф на друг език