479

Предпазливите хора“ винаги са смятали за безумие това, което в действителност е било Божие дело. Не им обръщай внимание!

— Смело напред!

Този параграф на друг език