478

След като извървя толкова път, наистина ли имаш нужда от одобрението, грижата и утехата на силните на деня, за да продължаваш да вършиш това, което Бог иска от теб?

— Обикновено силните на деня са променливи, а от теб се изисква постоянство. Ако ти помагат, благодари им; ако те презират, продължи невъзмутимо своето дело.

Предмети
Този параграф на друг език