488

Не изоставяй работата поради липса на инструменти! Човек започва, както може. — Впоследствие самата функция създава органа. Някои хора в началото изглежда, че не струват, а после изненадващо проявяват качества. А пък с останалите — с тях трябва да се извърши една „хирургическа операция“ — колкото и болезнена да е тя, — а после да се продължи напред по пътя. Самите светци са били много добри „хирурзи“ в това отношение.

Предмети
Този параграф на друг език