485

Добре! И какво? Не разбирам как може да бягаш от този труд в полза на душите. Единствено мога да си го обясня със скритата ти горделивост и претенция за съвършенство, защото не можеш да приемеш, че Божият огън, който те привлече, освен светлината и топлината, които толкова те въодушевяват, понякога отделя и пушек заради дефектите на инструментите.

Този параграф на друг език