475

Признаваш, че си слаб. Несъмнено това е така. — Независимо от всичко обаче — даже точно поради тази причина — Бог те потърси именно защото си такъв.

— Той винаги си служи с незначителни наглед оръдия — за да проличи ясно, че „делото“ е Негово и само Негово.

— А от теб единствено иска покорство.

Този параграф на друг език