489

Всепроникваща и жива вяра. Като вярата на св. ап. Петър. — Самият Исус е казал, че ако имаш такава вяра, ще преместваш планини, т.е. непреодолимите за човека препятствия, които ще се изправят пред твоите апостолски начинания.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език