482

Какво значение има, че светът се е изправил срещу теб с цялата си мощ? — Ти продължавай напред!

— Повтаряй думите на Псалма: „Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя?“… „Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum.“ — „Дори легион да се опълчи против мен, няма да се уплаши сърцето ми“.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език