484

Бъди оръдие в Божиите ръце! Няма значение дали ще си оръдие на труда от стомана, от платина или от желязо; дали ще си голямо, малко, фино или грубо оръдие…

Всички инструменти са полезни и всеки един от тях си има предназначение. Също като в материалния свят: кой би си позволил да твърди например, че трионът на дърводелеца е по-маловажен от пинсетата на хирурга?

Твоят дълг е да бъдеш оръдие на труда в Божиите ръце.

Този параграф на друг език