481

Ако търсим единствено да увеличаваме славата Божия и искаме да осъществим докрай апостолските начинания, можем да следваме принципа на един наш приятел: „Употребяват се толкова средства, колкото са необходими, независимо от факта, че човек остава длъжен заради онова, което е употребил“.

Този параграф на друг език