476

Ако се отдадеш изцяло на Бога, нищо няма да е в състояние да разколебае твоя оптимизъм.

Предмети
Този параграф на друг език