875

Не забравяй, наивно дете, че Бог е Този, Който те прави всесилно.

Този параграф на друг език