680

Totes i cada una de les criatures, tots els esdeveniments d'aquesta vida, sense excepció, han de ser escales que et duguin a Déu, i que et moguin a conèixer-lo i estimar-lo, a donar-li gràcies, i a procurar que tots el coneguin i l'estimin.

Aquest punt en un altre idioma