725

Tot per Amor! Aquest és el camí de la santedat, de la felicitat.

Afronta amb aquest punt de mira les teves tasques intel·lectuals, les ocupacions més enlairades de l'esperit i les coses més arran de terra, aquelles que necessàriament hem de complir tots, i viuràs alegre i amb pau.

Aquest punt en un altre idioma