713

Per mitjà del teu treball professional, acabat amb la perfecció sobrenatural i humana que sigui possible, pots donar —¡has de donar!— criteri cristià en els llocs on exerceixis la teva professió o ofici.

Aquest punt en un altre idioma