747

Així volia dedicar-se a l'oració un sacerdot, mentre recitava l'Ofici diví: «seguiré la norma de dir, en començar: ‘vull resar com resen els sants’, i després invitaré el meu Àngel Custodi a cantar, amb mi, les lloances al Senyor». Prova aquest camí per a la teva oració vocal, i per fomentar la presència de Déu en la teva feina.

Aquest punt en un altre idioma