719

Deure de cristià i de ciutadà és defensar i fomentar, per pietat i per cultura, els monuments disseminats per carrers i camins —creus de terme, imatges marianes, etc.—, reconstruint els que la barbàrie o el temps destrueixin.

Aquest punt en un altre idioma