684

Qualsevol activitat —sigui o no humanament molt important— ha de convertir-se per a tu en un mitjà de servir el Senyor i els homes: aquí rau la veritable dimensió de la seva importància.

Aquest punt en un altre idioma