716

Amb sentit de profunda humilitat —forts en el nom del nostre Déu i no, com diu el Salm, «en els recursos dels nostres carros de combat i dels nostres cavalls»—, hem de procurar, sense respectes humans, que no hi hagi racons de la societat on no es conegui Crist.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma