691

Em commou que l'Apòstol qualifiqui el matrimoni cristià, de sacramentum magnum —sagrament gran. També d'aquí dedueixo que la tasca dels pares de família és importantíssima.

—Participeu del poder creador de Déu i, per això, l'amor humà és sant, noble i bo: una alegria del cor, a la qual el Senyor —en la seva providència amorosa— vol que altres lliurement hi renunciem.

—Cada fill que us concedeix Déu és una gran benedicció divina: no tingueu por als fills!

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma