681

Estem obligats a treballar, i a treballar a consciència, amb sentit de responsabilitat, amb amor i perseverança, sense abandonaments ni lleugereses: perquè el treball és un mandat de Déu, i a Déu, com diu el salmista, cal obeir-lo in laetitia —amb alegria!

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma