703

Ha volgut el Senyor que els seus fills, els qui hem rebut el do de la fe, manifestem l'original visió optimista de la creació, el «amor al món» que batega en el cristianisme.

—Per tant, no ha de faltar mai il·lusió en el teu treball professional, ni en el teu afany per construir la ciutat temporal.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma