685

Treballa sempre, i en tot, amb sacrifici, per posar Crist al cim de totes les activitats dels homes.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma