688

Jesús, Senyor i Model nostre, en créixer i viure com un de nosaltres, ens revela que l'existència humana —la teva—, les ocupacions corrents i ordinàries, tenen un sentit diví, d'eternitat.

Aquest punt en un altre idioma