683

Quan es viu de veres la caritat, no hi ha temps de buscar-se a si mateix; no hi ha espai per a la supèrbia; ¡no se'ns acudiran més que ocasions de servir!

Aquest punt en un altre idioma