707

Com que totes les professions honestes poden i han de ser santificades, cap fill de Déu no té dret a dir: no puc fer apostolat.

Aquest punt en un altre idioma