968

Med glädje välsignar jag dig, min son, för den tro på din apostoliska kallelse som fick dig att skriva: "Utan tvekan är framtiden säker, kanske rentav trots våra insatser. Men det är nödvändigt att vi är ett med föreståndaren – ut omnes unum sint26 – genom bön och offer."

Noter
26Att alla skall bli ett. Ö.a.
Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk