212

Admira aquesta paradoxa amable de la condició de cristià: la nostra pròpia misèria és la que ens duu a refugiar-nos en Déu, a «deïficar-nos», i amb Ell ho podem tot.

Aquest punt en un altre idioma