179

¡Tan a prop de Crist, tants anys, i… tan pecador!

—La intimitat de Jesús amb tu, no et fa plorar?

Aquest punt en un altre idioma