418

La vida de Jesucrist, si li som fidels, es repeteix d'alguna manera en la de cadascun de nosaltres, tant en el seu procés intern —en la santificació— com en la conducta externa.

—Agraeix-li la seva bondat.

Aquest punt en un altre idioma